Nieuwe Ouders

Bent u geïnteresseerd in onze school? Wij horen het graag en nodigen u met plezier uit voor een intake. Tijdens deze intake krijgt u een rondleiding door de school en beantwoorden wij al uw vragen!

  


Om echt een goede indruk te krijgen is het belangrijk om een school te bezoeken. Verhalen van de school zelf en verhalen van anderen zorgen voor een eerste beeld. Veel belangrijker om voor uw kind een goede schoolkeuze te kunnen maken, is úw idee, indruk en gevoel. Dit kunt u alleen maar krijgen als u bij ons binnen bent geweest, zelf heeft rondgekeken, sfeer heeft kunnen proeven, ons heeft gezien en gesproken.

Wanneer ouders contact opnemen met de school, omdat zij overwegen hun kind(eren) op De Vlonder in te laten schrijven, dan wordt allereerst een afspraak gemaakt met één van de directieleden. In dit gesprek wordt informatie gegeven over de school en hebben ouders gelegenheid om vragen te stellen.

Het bezoek aan de school wordt afgesloten met een rondleiding door de school en zo mogelijk met een kennismaking met de toekomstige leerkracht(en) van uw kind(eren).

 

Inschrijving

Tijdens het inschrijven van uw zoon/dochter moet een inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend worden. Hierop staan gegevens van u en uw kind. Het formulier is ook te downloaden via de website.

Ook moet de school ouders/verzorgers vragen om het BSN-nummer van hun kind. Wij zijn hier wettelijk toe verplicht. Een kopie van het bericht van de Belastingdienst,  een kopie van de zorgpas of een kopie van een identiteitsbewijs is nodig. Met de invoering van dit nummer kan de overheid beter toezien op de rechtmatigheid van de bekostiging van het onderwijs. Ook zullen in de toekomst kinderen beter te volgen zijn bij een overstap naar een andere onderwijsinstelling.

Wij vinden de samenwerking en het gesprek tussen u als ouder en ons als school het meest belangrijk. Maar u kunt als ouder een veel grotere rol vervullen voor de school. Wij hebben bijvoorbeeld ouders nodig voor:

  • het organiseren van activiteiten in en om de school
  • het helpen bij de boekenuitleen
  • het brengen en halen van kinderen naar en van culturele activiteiten
  • enzovoort

Wij horen graag waar wij u voor mogen vragen!
 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden