Welkom bij De Vlonder

Welkom bij De Vlonder

Welkom bij De Vlonder

Welkom bij De Vlonder

Basisschool de Vlonder is een openbare basisschool voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, ouders en personeel met verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal-economische achtergrond. 

Op deze site proberen we een indruk te geven van wat obs De Vlonder als school te bieden heeft. Lees en kijk dus verder voor een goed beeld van onze school! Mocht u vragen hebben of nog meer willen weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Obs De Vlonder

Obs De Vlonder is een openbare basisschool voor Daltononderwijs in Emmen en onderdeel van Openbaar Onderwijs Emmen. Alle kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten, ongeacht hun afkomst of achtergrond, zijn bij ons welkom. 

Op de Vlonder zitten rond de 200 leerlingen. In het gebouw zitten, naast de basisschool, een voorschool, VSO/BSO, logopedist en kinderoefentherapeut. De school bevindt zich in het centrum van de wijk ‘de Rietlanden’ en is gelegen tussen het winkelcentrum en de sportvelden.

Met behulp van onze Daltonprincipes en ICT-aanbod leren wij kinderen hun behoeftes en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij spelen intrinsieke motivatie en eigenaarschap een belangrijke rol. Leerlingen worden mede-eigenaar van hun leerproces en krijgen vrijheid (in gebondenheid) om keuzes te maken die ten goede komt aan zijn of haar ontwikkeling. Het geven van keuzes vergroot de motivatie, het rendement en de leeropbrengst.

Kinderen hebben van nature de drang om te ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt en zich te ontwikkelen tot zelfstandige wezens. Wanneer leerlingen de Vlonder verlaten zijn zij nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en klaar om op zijn of haar manier de wereld verder te ontdekken.


 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden